ASOCIATIA ROMANA DE MARKETING FILIALA IASI

Comitetul Stiintific EPC 2013 – Sectiunea Marketing & Economie

  1. Prof. univ.dr.ec. Maria Viorica BEDRULE-GRIGORUŢĂ, Departamentul de Management, Marketing  şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al I. Cuza”  din Iaşi
  2. Prof.univ.dr.ec. Mariana BUCUR-SABO, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
  3. Prof.univ.dr.ec. Rodica BOIER, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
  4. Prof.univ.dr.ec. Octavian JABA, Departamentul de Management, Marketing  şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al I. Cuza”  din Iaşi.
  5. Prof.univ.dr.ec. Petre MÂLCOMETE,  Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Preşedinte de Onoare al Comisiei pentru studierea problemelor de marketing,  Academia Română – Filiala Iaşi, Romania
  6. Prof.univ.dr.ec. Emil MAXIM, Departamentul de Management, Marketing  şi Administrarea Afacerilor Universitatea “Al I. Cuza”  din Iaşi
  7. Prof. univ dr.ec. Vasile MUNTEANU, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
  8. Prof.univ.dr.ec. Constantin SASU,  Departamentul de Management, Marketing  şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al I. Cuza”  din Iaşi.
  9. Prof. univ. dr.ec. Michel CALCIU IAE, Universitatea de Stiinţă şi Tehnologie Lille 1, Franţa
  10. Prof.univ.dr.ec. Florin Alexandru LUCA, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi