ASOCIATIA ROMANA DE MARKETING FILIALA IASI

Studenti

Competenţe

Studenţii beneficiază de o pregătire de specialitate modernă in cadrul catedrei noastre care si face competitivi in următoarele direcţii:
– planificarea strategiei de dezvoltare a firmei (pe termen scurt, mediu şi lung) tinand cont de ciclicitatea economica
– coordonarea şi conducerea activităţii de marketing relaţional;
– asigură desfăşurarea dezvoltării continue a unităţilor economice prin negocieri şi comunicare cu propriul personal dar şi cu alte entităţi economice (cum ar fi, furnizori, clienţi, instituţii financiare, stat etc.);
– strategii de lansare şi promovare a produselor (pe termen scurt sau lung),creare de noi canale de distribuţie ş.a.;
– eficientizarea activităţii interne a firmei prin trecerea de la politica de vanzări la politica de marketing;
– fructificarea imediată a oportunităţilor de afaceri.

 

Cariera si legătura cu piaţa muncii

Pregătirea generală şi de specialitate oferă absolvenţilor  Universitatii Tehnice “Gh.Asachi” din Iasi , Universitatii Al. I. Cuza din Iasi, precum si a celorlalte univeritati acreditate din tara o arie largă de oportunităţi de angajare,cum ar fi:
– coordonatori ai sectoarelor tehnico-economice din ntreprinderi ;
– coordonator al compartimentenlor de aprovizionare, marketing, normare-salarizare, resurse umane, marketing manageri sau directori de producţie etc.;
– manager comercial, consilier de marketing la entităţile economice din ramurile economiei naţionale;
– cadru didactic in invăţămantul preuniversitar şi superior;
– cercetător ştiinţific; market analyst, brand manager, ofiţer de relaţii publice;
– ca personal cu pregătire superioară, in diferite domenii de activitate.

Din punct de vedere al legăturii cu piaţa muncii, evoluţia actuală a marketingului industrial este una ascendentă, fiind susţinuta de cererile tot mai numeroase, pentru absolvenţii, avand cunoştinţe aprofundate in marketing si management.